Uchwała Nr XXIV/243/21 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 24 marca 2021 rw sprawie odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Braniewa oraz jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do podmiotów , których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, maj 2021 10:57 Adam Chruściel
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30, sierpień 2021 10:38 Adam Chruściel