Dokument w załączeniu:

Uchwała Nr XXXII/315/22 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 02 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.