Opinie RIO

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-148/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 9 kwietnia 2020 roku 22 kwiecień 2020 Udostępniony przez: Katarzyna Mirkowska Odsłon: 631
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-684/18 i Nr RIO.VIII-0120-685/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 27 listopada 2018 roku 04 luty 2020 Udostępniony przez: Katarzyna Mirkowska Odsłon: 605
Uchwała Nr 0102-6/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 11 stycznia 2018 roku 04 luty 2020 Udostępniony przez: Katarzyna Mirkowska Odsłon: 547
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-118/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 15 lutego 2019 roku 03 luty 2020 Udostępniony przez: Katarzyna Mirkowska Odsłon: 625
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-196/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Braniewa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Braniewa za 2018 rok 03 luty 2020 Udostępniony przez: Katarzyna Mirkowska Odsłon: 617
Uchwała Nr 0102-31/20 z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr XIV/136/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2019 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2020-2029 30 styczeń 2020 Udostępniony przez: Katarzyna Mirkowska Odsłon: 666
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-59/20 i Nr RIO.VIII-0120-60/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 20 stycznia 2020 roku 30 styczeń 2020 Udostępniony przez: Katarzyna Mirkowska Odsłon: 641
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-583/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Braniewa projekcie uchwały budżetowej Miasta Braniewa na 2020 rok. 06 grudzień 2019 Udostępniony przez: Katarzyna Mirkowska Odsłon: 629
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-487/2018 z dnia 5 września 2018r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Braniewa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku 25 wrzesień 2018 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 869
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-193/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Braniewa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok 13 kwiecień 2018 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 830