Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Uchwała Nr XXII/227/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2021 – 2029. 18 styczeń 2021 Udostępniony przez: Katarzyna Mirkowska Odsłon: 424
Uchwała Nr XIV/136/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2020-2029 29 styczeń 2020 Udostępniony przez: Katarzyna Mirkowska Odsłon: 742
Zarządzenie Nr 199/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2020 - 2029 03 grudzień 2019 Udostępniony przez: Katarzyna Mirkowska Odsłon: 975
Zarządzenie Nr 221/2018 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 08 listopada 2018r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2019 - 2024 21 listopad 2018 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 989
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-487/2018 z dnia 5 września 2018r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Braniewa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku 25 wrzesień 2018 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 937
Zarządzenie Nr 167/2018 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018 - 2023 za I półrocze 2018 roku 21 sierpień 2018 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 2270
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-22/18 Składu Orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Braniewa na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego 30 styczeń 2018 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 1022
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-21/18 Składu Orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Braniewa na 2018 rok 30 styczeń 2018 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 1009
Uchwała Nr XXXVIII/272/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018 – 2023 13 grudzień 2017 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 1119
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej 05 grudzień 2017 Udostępniony przez: Piotr Piątkiewicz Odsłon: 1101