Zarządzenie nr 38/02/21/22

z dnia 23 lutego 2022 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie

w sprawie informacji o terminach rekrutacji

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), zarządza się co następuje:

§ 1.

Rodziców kandydatów na uczniów oddziału przedszkolnego, klasy pierwszej i oddziału dwujęzycznego informuje się o terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego obowiązujących w roku szkolnym 2022/2023 zgodnie z informacją organu prowadzącego – Zarządzeniem Nr 18/2022 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 28 stycznia 2022r. oraz Zarządzeniem Nr 25/2022 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 16 lutego 2022 r., poprzez zamieszczenie treści powyższej informacji na stronie internetowej www.sp3braniewo.pl i na tablicy ogłoszeń Szkoły oraz udostępnienie do wglądu wydruku informacji w sekretariacie Szkoły.

§ 2.

Harmonogramy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego obowiązującego w roku szkolnym 2022/2023, o którym mowa w § 1. stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wicedyrektorowi Szkoły.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

(-) Ewa Siejk

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3

im. Senatu RP w Braniewie

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 38/02/21/22 z dn. 23.02.2022 r.

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych, oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Braniewa

(Załącznik nr 1 Zarządzenia Nr 25/2022 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 16.02.2022 r.)

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

- do oddziałów ogólnodostępnych

Od 04 marca 2022 r.

do 25 marca 2022 r.

Od 22 lipca 2022 r.

do 29 lipca 2022 r.

- do oddziału sportowego

Od 04 marca 2022 r.

do 25 marca 2022 r.

Od 22 lipca 2022 r.

do 29 lipca 2022 r.

- do oddziału dwujęzycznego

Od 24 czerwca 2022 r.

do 30 czerwca 2022 r.

Od 22 lipca 2022 r.

do 29 lipca 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, spełniających wymogi rekrutacyjne o których mowa w art.137 i art.139   ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

- do oddziałów ogólnodostępnych

15 kwietnia 2022 r. 12 sierpnia 2022 r.
- do oddziału sportowego 15 kwietnia 2022 r. 12 sierpnia 2022 r.
- do oddziału dwujęzycznego 1 lipca 2022 r. 12 sierpnia 2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

- do oddziałów ogólnodostępnych

Od 20 kwietnia 2022 r.

do 26 kwietnia 2022 r.

Od 16 sierpnia 2022 r.

do 19 sierpnia 2022 r.

- do oddziału sportowego

Od 20 kwietnia 2022 r.

do 26 kwietnia 2022 r.

Od 16 sierpnia 2022 r.

do 19 sierpnia 2022 r.

- do oddziału dwujęzycznego

Od 2 lipca 2022 r.

do 5 lipca 2022 r.

Od 16 sierpnia 2022 r.

do 19 sierpnia 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

- do oddziałów ogólnodostępnych

29 kwietnia 2022 r. 23 sierpnia 2022 r.

- do oddziału sportowego

29 kwietnia 2022 r. 23 sierpnia 2022 r.
- do oddziału dwujęzycznego 6 lipca 2022 r. 23 sierpnia 2022 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - do oddziałów ogólnodostępnych

Od 4 maja 2022 r.

do 9 maja 2022 r.

Od 19 sierpnia 2022

do 23 sierpnia 2022 r.

- do oddziału sportowego

Od 4 maja 2022 r.

do 9 maja 2022 r.

Od 19 sierpnia 2022 r.

do 23 sierpnia 2022 r.

- do oddziału dwujęzycznego

Od 6 lipca 2022 r.

do 11 lipca 2022 r.

Od 19 sierpnia 2022 r.

do 23 sierpnia 2022 r.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu pdf 147.85 KB Marcin Silicki
Oświadczenie o wielodzietności pdf 122.69 KB Marcin Silicki
Oświadczenie woli przyjęcia dziecka pdf 85.78 KB Marcin Silicki
Warunki przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji językowych pdf 142.15 KB Marcin Silicki
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej pdf 200.93 KB Marcin Silicki
Wniosek o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego pdf 205.87 KB Marcin Silicki
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego- 6 latków pdf 194.04 KB Marcin Silicki
Wniosek o przyjęcie dziecka na świetlicę pdf 153.83 KB Marcin Silicki
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 25, luty 2022 14:16 Marcin Silicki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 25, luty 2022 14:17 Marcin Silicki Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony. piątek, 25, luty 2022 14:33 Marcin Silicki Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony. piątek, 25, luty 2022 14:36 Marcin Silicki Porównaj dokumenty