Inne

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z realizacji w roku 2021 zadań własnych Miasta realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i realizacji innych zadań określonych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 25 kwiecień 2022 Udostępniony przez: Agata Widzicka Odsłon: 227
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2022 10 luty 2022 Udostępniony przez: Agata Widzicka Odsłon: 620
Konsultacje w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta Braniewa 14 wrzesień 2021 Udostępniony przez: Agata Widzicka Odsłon: 421
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu istniejącym wylotem wód opadowych i roztopowych 15 czerwiec 2021 Udostępniony przez: Anna Weryk Odsłon: 357
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście dwoma rurociągami kanalizacji sanitarnej 21 kwiecień 2021 Udostępniony przez: Anna Weryk Odsłon: 419
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2021 roku 12 kwiecień 2021 Udostępniony przez: Marek Wynimko Odsłon: 475
Informacja w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 09 marzec 2021 Udostępniony przez: Agata Widzicka Odsłon: 440
Informacja w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 09 marzec 2021 Udostępniony przez: Agata Widzicka Odsłon: 426
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2021 02 luty 2021 Udostępniony przez: Agata Widzicka Odsłon: 774
Konsultacje w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta Braniewa 23 wrzesień 2020 Udostępniony przez: Adam Chruściel Odsłon: 623