Inne

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Informacja w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 10 marzec 2020 Udostępniony przez: Agata Widzicka Odsłon: 317
Wyniki konkursu oraz Zarządzenie Nr 41/2020 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Miasta Braniewa 26 luty 2020 Udostępniony przez: Agata Widzicka Odsłon: 534
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 04 luty 2020 Udostępniony przez: Agata Widzicka Odsłon: 839
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2020 roku 16 styczeń 2020 Udostępniony przez: Marek Wynimko Odsłon: 399
Zaproszenie do składania ofert na usługi stomatologiczne dla uczniów 09 styczeń 2020 Udostępniony przez: Marek Maludziński Odsłon: 12095
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Pogrodzie - Braniewo 03 styczeń 2020 Udostępniony przez: Joanna Maziarz Odsłon: 493
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22.10.2019 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 24 październik 2019 Udostępniony przez: Adam Chruściel Odsłon: 511
Wyniki konkursu na realizację w roku 2019 zadania własnego Miasta przez podmiot nie zaliczany do sektora finansów publicznych 11 październik 2019 Udostępniony przez: Agata Widzicka Odsłon: 548
Zarządzenie Nr 180/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 08.10.2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Miasta Braniewa 08 październik 2019 Udostępniony przez: Agata Widzicka Odsłon: 563
Konsultacje w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta Braniewa 04 październik 2019 Udostępniony przez: Agata Widzicka Odsłon: 494