Inne

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w 2018 roku 17 styczeń 2018 Udostępniony przez: Marek Wynimko Odsłon: 662
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 507 Braniewo - Pieniężno 29 listopad 2017 Udostępniony przez: Ryszard Niski Odsłon: 705
Informacja w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego 24 październik 2017 Udostępniony przez: Adrian Tymecki Odsłon: 972
Konsultacje w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta Braniewa 16 październik 2017 Udostępniony przez: Adrian Tymecki Odsłon: 851
Rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż autobusu. 18 wrzesień 2017 Udostępniony przez: Katarzyna Gapski Odsłon: 918
Wyniki - ogłoszenie o przetargu na sprzedaż autobusu 24 lipiec 2017 Udostępniony przez: Sylwia Cieciora Odsłon: 729
Wyniki - ogłoszenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań własnych Miasta przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych 18 lipiec 2017 Udostępniony przez: Adrian Tymecki Odsłon: 1049
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z realizacji w roku 2016 zadań własnych Miasta realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i realizacji innych zadań określonych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi 24 maj 2017 Udostępniony przez: Adrian Tymecki Odsłon: 576
Wyniki - ogłoszenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań własnych Miasta przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 27 kwiecień 2017 Udostępniony przez: Adrian Tymecki Odsłon: 989
Wyniki - ogłoszenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań własnych Miasta przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 20 marzec 2017 Udostępniony przez: Adrian Tymecki Odsłon: 920