W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków, zwracam się z prośbą o zgłaszanie właściwym terytorialnie powiatowym lekarzom weterynarii przypadków znalezienia zwłok ptaków związanych ze środowiskiem wodnym ( kaczki, łabędzie, gęsi ) oraz ptaków drapieżnych. Potrzeba takiego działania związana jest z ciągłym zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków. Choroba ta występuje sezonowo ( późna jesień, zima, wczesna wiosna ), a jej rezerwuarem są właśnie ww. ptaki.

Pozostawienie w środowisku zwłok ptaków padłych z powodu grypy niesie ogromne ryzyko bowiem wirus wywołujący tę chorobę szczególnie długo zachowuje swą zjadliwość w niskich temperaturach oraz przy braku światła słonecznego, czyli w warunkach obecnej aury.

 

Z up. Burmistrza

Janusz Nogal

Inspektor ds. ochrony środowiska

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 15, grudzień 2021 13:58 Adam Chruściel