Ochrona środowiska

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 4 stycznia 2019 r. wprawie przystąpieniu organu do prac nad projektem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Braniewa w 2019 roku 04 styczeń 2019 Udostępniony przez: Kamila Brzozowska Odsłon: 641
Informacja oceny jakości wody z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Braniewie 03 styczeń 2019 Udostępniony przez: Kamila Brzozowska Odsłon: 611
KOMUNIKAT PREZESA KRAJOWEJ IZBY KOMINIARZY DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW BUDYNKÓW W ZWIĄZKU Z ROZPOCZĘCIEM SEZONU GRZEWCZEGO 2018/2019 20 grudzień 2018 Udostępniony przez: Małgorzata Rutkowska Odsłon: 570
Program czyste powietrze - dofinansowanie nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych 12 wrzesień 2018 Udostępniony przez: Małgorzata Rutkowska Odsłon: 817
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 02 lipiec 2018 Udostępniony przez: Kamila Brzozowska Odsłon: 693
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Braniewa o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Braniewa na lata 2018 - 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025 wraz z prognozą oddziaływania na śro 27 lipiec 2018 Udostępniony przez: Kamila Brzozowska Odsłon: 560
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 04 lipiec 2018 Udostępniony przez: Kamila Brzozowska Odsłon: 775
Uchwała Nr 0102-239/18 kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XLIII/304/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 23 maja 2018r 26 czerwiec 2018 Udostępniony przez: Kamila Brzozowska Odsłon: 538
Wykaz firm, które uzyskały decyzje Starosty Braniewskiego zatwierdzające programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w związku z pracami remontowymi, związanymi z usuwaniem i demontażem wyrobów zawierających azbest, jako odpad niebezpieczny 01 czerwiec 2016 Udostępniony przez: Kamila Brzozowska Odsłon: 1376
Karta B1 do Postanowienia o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie farmy fotowoltaicznej „ Braniewo” o mocy do 13 MW zlokalizowanej w pobliżu miasta Braniewo 24 maj 2018 Udostępniony przez: Kamila Brzozowska Odsłon: 620