Ochrona środowiska

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia projektowanym gazociągiem pod rzeką Pasłęką. 08 kwiecień 2022 Udostępniony przez: Joanna Maziarz Odsłon: 220
Jakość wody 15 lutego 2022 30 marzec 2022 Udostępniony przez: Inga Kowalewska Odsłon: 238
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania przebudowa napowietrznej sieci MPEC Sp. z o.o. w Braniewie 09 marzec 2022 Udostępniony przez: Janusz Nogal Odsłon: 250
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu, na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., postępowania administracyjnego 20 styczeń 2022 Udostępniony przez: Joanna Maziarz Odsłon: 244
Obwieszczenie o wydaniu decyzji WGN.6220.7.4.2022.JN z dnia 11 stycznia 2022 r. 11 styczeń 2022 Udostępniony przez: Janusz Nogal Odsłon: 323
Obwieszczenie o przystąpieniu do prac nad projektem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Braniewa w 2022 roku 11 styczeń 2022 Udostępniony przez: Janusz Nogal Odsłon: 299
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 04 styczeń 2022 Udostępniony przez: Janusz Nogal Odsłon: 353
Obwieszczenie znak WGN.6220.3.3.2021.JN 28 grudzień 2021 Udostępniony przez: Janusz Nogal Odsłon: 296
Obwieszczenie znak WGN.6220.3.4.2021.JN 28 grudzień 2021 Udostępniony przez: Janusz Nogal Odsłon: 282
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak WGN.6220.3.2.2021.JN 28 grudzień 2021 Udostępniony przez: Janusz Nogal Odsłon: 308