Ochrona środowiska

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Wnioski o dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Miasta Braniewa kosztów inwestycji służących ochronie powietrza - 23.12.2021 r. 23 grudzień 2021 Udostępniony przez: Janusz Nogal Odsłon: 389
Informacja o zagrożeniu ptasia grypa 15 grudzień 2021 Udostępniony przez: Janusz Nogal Odsłon: 142
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "Carbon: 03 grudzień 2021 Udostępniony przez: Joanna Maziarz Odsłon: 185
Obwieszczenie o wszczęciu, na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 03 grudzień 2021 Udostępniony przez: Joanna Maziarz Odsłon: 152
Obwieszczenie o zakończeniu postepowania dowodowego przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia Punkt zbierania złomu w Braniewie przy ul. Morskiej 02 grudzień 2021 Udostępniony przez: Janusz Nogal Odsłon: 102
Postanowienie o zawieszeniu postępowania z urzędu 15 listopad 2021 Udostępniony przez: Aleksandra Pichla Odsłon: 145
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie 15 listopad 2021 Udostępniony przez: Aleksandra Pichla Odsłon: 141
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności oceny oddziaływania na środowisko 15 listopad 2021 Udostępniony przez: Aleksandra Pichla Odsłon: 132
Obwieszczenie 04 listopad 2021 Udostępniony przez: Aleksandra Pichla Odsłon: 177
Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych 04 listopad 2021 Udostępniony przez: Aleksandra Pichla Odsłon: 143