Planowanie przestrzenne

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania - Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV ze złączami kablowymi i kablowo pomiarowymi w Braniewie przy ul. Plac Piłsudskiego 19 styczeń 2022 Udostępniony przez: Paulina Wysocka Odsłon: 110
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej 22 listopad 2021 Udostępniony przez: Paulina Wysocka Odsłon: 238
Obwieszczenie kończące – budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE o średnicy 180 mm w Braniewie. 20 grudzień 2021 Udostępniony przez: Paulina Wysocka Odsłon: 129
Obwieszczenie kończące – budowa linii kablowej nn 0,4 kV zasilającej budynek mieszkalny w Braniewie 20 grudzień 2021 Udostępniony przez: Paulina Wysocka Odsłon: 149
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania – budowa zbiornika zapasu wody przeciwpożarowej w ramach zadania pn. „Budowa stacji regazyfikacji LNG i stacji redukcyjno – pomiarowej w miejscowości Braniewo” 17 grudzień 2021 Udostępniony przez: Paulina Wysocka Odsłon: 144
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV przy ulicy Fromborskiej w Braniewie 10 lipiec 2017 Udostępniony przez: Norbert Szymorek Odsłon: 1087
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV o długości ok 20 m wraz ze złączem kablowym. 15 grudzień 2021 Udostępniony przez: Norbert Szymorek Odsłon: 128
Obwieszczenie wszczęcie postepowania budowa sieci elektroenergetycznej 29 październik 2021 Udostępniony przez: Paulina Wysocka Odsłon: 186
Obwieszczenie zakończeniu postepowania - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV zasilającej zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych 07 grudzień 2021 Udostępniony przez: Norbert Szymorek Odsłon: 128
Obwieszczenie kończące - budowa budynku socjalnego 28 październik 2021 Udostępniony przez: Paulina Wysocka Odsłon: 287