Planowanie przestrzenne

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Obwieszczenie - budowa odcinka II magistrali przemysłowej, łączącej stację uzdatniania wody w Rogitach, gm. Braniewo z przepompownia wody pitnej w Braniewie, ul. Szkolna 19 wrzesień 2016 Udostępniony przez: Norbert Szymorek Odsłon: 391
Obwieszczenie - przebudowa linii kablowej średniego napięcia SN 15kV oraz budowa linii kablowej niskiego napięcia nN 0,4kV 19 maj 2016 Udostępniony przez: Norbert Szymorek Odsłon: 584
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV 05 maj 2016 Udostępniony przez: Norbert Szymorek Odsłon: 795
Obwieszczenie - przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN 15kV od stacji T-1356 do stacji T-1355 22 kwiecień 2016 Udostępniony przez: Norbert Szymorek Odsłon: 656
Obwieszczenie – przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN 15 kV oraz budowa sieci kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV do stanowiska słupowego nr 108 02 marzec 2016 Udostępniony przez: Norbert Szymorek Odsłon: 836
Obwieszczenie – przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV 07 marzec 2016 Udostępniony przez: Norbert Szymorek Odsłon: 501
Obwieszczenie – budowa elektroenergetycznej linii kablowej do ogródków działkowych w Braniewie, ul. Wiejska na działce 273/5 18 marzec 2016 Udostępniony przez: Norbert Szymorek Odsłon: 779
Obwieszczenie – budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nn 0,4kV 08 kwiecień 2016 Udostępniony przez: Norbert Szymorek Odsłon: 438