Planowanie przestrzenne

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania - budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV zasilającej budynek mieszkalny przy ul. Żeromskiego w Braniewie 07 wrzesień 2021 Udostępniony przez: Norbert Szymorek Odsłon: 257
Obwieszczenie - budowa dźwigu osobowego zewnętrznego dla potrzeb budynku Urzędu Miasta Braniewa 02 wrzesień 2021 Udostępniony przez: Norbert Szymorek Odsłon: 187
Obwieszczenie - Wszczęcie postepowania budowa linii kablowej 0,4kV ul. Królewiecka 10 luty 2021 Udostępniony przez: Norbert Szymorek Odsłon: 264
Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postepowania budowa linii kablowej 0,4kV ul. Królewiecka 29 wrzesień 2021 Udostępniony przez: Norbert Szymorek Odsłon: 149
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE o średnicy 180/125/90/63 mm w Braniewie 21 maj 2021 Udostępniony przez: Norbert Szymorek Odsłon: 257
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE o średnicy 125/90/63 mm 07 czerwiec 2021 Udostępniony przez: Norbert Szymorek Odsłon: 231
Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie o zewnętrzny szyb windy 02 czerwiec 2021 Udostępniony przez: Norbert Szymorek Odsłon: 303
Budowa oświetlenia drogowego w Braniewie przy ulicy 700-lecia. 04 maj 2021 Udostępniony przez: Norbert Szymorek Odsłon: 208
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania budowa linii kablowej 0,4kV ul. Wiejska 06 kwiecień 2021 Udostępniony przez: Norbert Szymorek Odsłon: 225
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Braniewa 12 maj 2021 Udostępniony przez: Norbert Szymorek Odsłon: 221