1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości Gminy Miasta Braniewa.

2. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych ( dot. ulicy Wspólnej ).

3. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych ( dot. ulicy Skośnej ).

4. Projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/227/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2021 – 2029.”.

- załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/227/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2021 – 2029.”

- załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/227/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2021 – 2029.”

5. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 23, wrzesień 2021 15:12 Adam Chruściel
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 24, wrzesień 2021 13:10 Adam Chruściel Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 27, wrzesień 2021 13:43 Adam Chruściel Porównaj dokumenty