Dokumenty w załączeniu:

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wykaz projektów uchwał przygotowanych na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Braniewie pdf 64.71 KB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok. docx 25.86 KB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko- Mazurskiemu. docx 18.59 KB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu uchwały nr XII/111/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 23 października 2 pdf 184.53 KB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych , akacjach ratowniczych , szkol pdf 66.36 KB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania pdf 77.50 KB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Braniewie przy ulicy Królewieckiej 41A ( dot. wniosku spółki ARMINOT pdf 77.25 KB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Braniewie przy ulicy Królewieckiej 41A ( dot. wniosku spółki PROVITE pdf 75.73 KB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika „Orła Białego” na Skwerze Sybiraków w Braniewie. pdf 399.72 KB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Braniewa-dot. nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 97/ pdf 66.17 KB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Braniewa - dot. nieruchomości gruntowych o numerach ewidencyjnyc pdf 64.22 KB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Braniewa - dot. nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 5 pdf 64.89 KB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Miasta Br pdf 543.10 KB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Bran pdf 72.51 KB Adam Chruściel
Załącznik-mapka do projektu uchwały- do punktu 9 pdf 540.89 KB Adam Chruściel
Załącznik-mapka do projektu uchwały- do punktu 10 pdf 422.48 KB Adam Chruściel
Załącznik-mapka do projektu uchwały- do punktu 11 pdf 469.00 KB Adam Chruściel
Załączniki 1-8 do punktu 13 pdf 675.04 KB Adam Chruściel
Załączniki 10 do punktu 13 docx 11.80 KB Adam Chruściel
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 11, kwiecień 2022 06:53 Adam Chruściel
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 11, kwiecień 2022 13:27 Adam Chruściel Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 11, kwiecień 2022 14:05 Adam Chruściel Porównaj dokumenty