w załączeniu:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z realizacji w roku 2021 zadań własnych Miasta realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i realizacji innych zadań określonych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 25, kwiecień 2022 12:03 Monika Kłos